รหัสทัวร์ TP11111

ซุปตาร์... .เซี่ยงไฮ้หางโจวดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน, MAY-JUN, บินดึก กลับเย็น

เส้นทาง : จีน , เมืองเจียซิง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้) - เมืองโบราณหยูเหอ - เมืองหางโจว

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)ฟอเรนเทียวิลเลจเอาท์เลตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว)
4 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกจีนตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยวถนนนานกิงร้านผ้าไหม
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 24 พ.ค. 24อ. 28 พ.ค. 24
฿21,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - เมืองหางโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)
วันที่ 3
เมืองเจียซิง - เมืองโบราณหยูเหอ - ร้านหยกจีน - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้) - ถนนนานกิง
วันที่ 4
ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 5
ร้านผ้าไหม - ฟอเรนเทียวิลเลจเอาท์เลต - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HANGZHOU HOLIDAY INN EXPREES GONGSHU ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า4
3HOLIDAY INN EXPREES SHANGHAI ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า4
4HOLIDAY INN EXPREES SHANGHAI ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ