รหัสทัวร์ TP11144

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ตูเจียงเอี้ยน เมืองโบราณลั่วไต้ (เก็บเชอรี่)

เส้นทาง : จีน , เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองตูเจียงเอี้ยน - ถนนไทกู่หลี่หลิน

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 5
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทะเลสาบเต๋อซีอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวทะเลสาบแรด (จิ่วจ้ายโกว)น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว)สะพานหนานเฉียวจัตุรัสหย่างเทียนวู่รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่หมู่บ้านโบราณลั่วไต้วัดเหวินซู (เฉิงตู)วัดต้าสือ (เฉิงตู)
1 กิจกรรม :แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู)
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินชุนซีลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 22 พ.ค. 24จ. 27 พ.ค. 24
฿19,990
฿16,990
เต็ม
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 30 พ.ค. 24อ. 4 มิ.ย. 24
฿19,990
฿16,990
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24พ. 5 มิ.ย. 24
฿19,990
฿16,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด (จิ่วจ้ายโกว) - น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว)
วันที่ 4
เมืองตูเจียงเอี้ยน - สะพานหนานเฉียว
วันที่ 5
จัตุรัสหย่างเทียนวู่ - รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ - หมู่บ้านโบราณลั่วไต้ - ถนนโบราณจินหลี่
วันที่ 6
วัดเหวินซู (เฉิงตู) - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู) - ถนนไทกู่หลี่หลิน - วัดต้าสือ (เฉิงตู)

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า4
2JIN YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
3JIN YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
4ZHONG YAN INTERNATION หรือเทียบเท่า4
5JOYFUL HOTEL หรือเทียบเท่า5
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ