วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

วัดคินคะคุจิ

วัดคินคะคุจิ

คามิโคจิ

คามิโคจิ

รหัสทัวร์ TP11128

เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองเกียวโต - เมืองเกียวโต - เมืองโอซาก้า

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
AIR PEACH logo
พีช เอเวียชัน

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซวัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใสวัดคินคะคุจิคามิโคจิหมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะศาลเจ้าฟูชิมิอินาริปราสาทโอซาก้าตลาดคุโรมงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
5 ช้อปปิ้ง :ถนนชินเคียวโกกุอิออนมอลล์ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)ย่านชินไซบาชิริงกุ เอ้าท์เล็ท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 18 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
฿33,990
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 19 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
฿33,990
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿33,990
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
฿33,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส - วัดคินคะคุจิ - ถนนชินเคียวโกกุ
วันที่ 3
คามิโคจิ - หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - อิออนมอลล์
วันที่ 4
เมืองเกียวโต - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 5
ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Gifu Area Hotel หรือ เทียบเท่า3
3Gifu Area Hotel หรือเทียบเท่า3
4Osaka Area Hotel หรือ เทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ