มหาวิหารเซนต์วิตัส

มหาวิหารเซนต์วิตัส

สะพานชาร์ลส์

สะพานชาร์ลส์

รหัสทัวร์ TP11176

ยุโรปตะวันออก (ฮัลล์สตัทท์-คลุมลอฟ-คาโลวีวารี)

เส้นทาง : ยุโรป , เมืองมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - เมืองฟุสเซ่น - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองฮัลล์สัตทท์ - เมืองลินซ์ - เมืองลินซ์ - ถนน Getreidegasse(ซาลส์บูร์ก) - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก - เมืองปราก - เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองนูเรมเบิร์ก - เมืองมิวนิค - เมืองมิวนิค

9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม: 4
Saudi Arabian Airlines logo
ซาอุดิอาระเบีย แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปราสาทนอยชวานสไตน์สวนมิราเบลล์(ซาลส์บูร์ก)บ้านเกิดโมสาร์ท(ซาลส์บูร์ก)โบสถ์แพริชโบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ปราสาทเช้สกี้ ครุมลอฟมหาวิหารเซนต์วิตัสสะพานชาร์ลส์จัตุรัสเมืองเก่าน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนินศาลากลางเมืองมิวนิคท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 ช้อปปิ้ง :มหาวิหารเฟราเอน(มิวนิค)อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลทจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์(มิวนิค)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 16 ต.ค. 24พฤ. 24 ต.ค. 24
฿69,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินนานาชาติคิงอับดุลอาซิซ (JED) - สนามบินมิวนิค - เมืองมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น
วันที่ 3
เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบลล์(ซาลส์บูร์ก) - บ้านเกิดโมสาร์ท(ซาลส์บูร์ก) - ถนน Getreidegasse(ซาลส์บูร์ก)
วันที่ 4
เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองฮัลล์สัตทท์ - โบสถ์แพริช - โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ - เมืองลินซ์
วันที่ 5
เมืองลินซ์ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทเช้สกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส์
วันที่ 6
เมืองปราก - จัตุรัสเมืองเก่า - เมืองคาร์โลวี วารี
วันที่ 7
เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองนูเรมเบิร์ก - มหาวิหารเฟราเอน(มิวนิค) - น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน - อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท - เมืองมิวนิค
วันที่ 8
เมืองมิวนิค - ศาลากลางเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์(มิวนิค) - สนามบินมิวนิค - สนามบินคิงคาลิด
วันที่ 9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Hotel Ludwigs, Fussen หรือเทียบเท่า3
3Leonardo Hotel, Salzburg หรือเทียบเท่า3
4Best Western Hotel Spinnerei, Linz หรือเทียบเท่า3
5Holiday Inn Airport, Prague หรือเทียบเท่า4
6Ibis Wien Messe, Karlovy Vary หรือเทียบเท่า3
7Ibis Wien Messe, Munich หรือเทียบเท่า 3
8
9

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ