รหัสทัวร์ TP11150

จีน เฉิงตู หวงหลงซี จิ่วจ้ายโกว

เส้นทาง : จีน , เมืองเฉิงตู - ถนนไทกู่หลี่หลิน - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองเฉิงตู

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ทะเลสาบเต๋อซีอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวทะเลสาบแรด (จิ่วจ้ายโกว)น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว)เมืองโบราณหวงหลงซีตึกแฝดเฉิงตูถนนโบราณจินหลี่วัดต้าสือ (เฉิงตู)
1 กิจกรรม :แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู)
2 ช้อปปิ้ง :ซอยกว้างแคบ (เมืองเฉิงตู)ถนนคนเดินชุนซีลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 16 มิ.ย. 24ศ. 21 มิ.ย. 24
฿18,990
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด (จิ่วจ้ายโกว) - น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว)
วันที่ 4
เมืองเฉิงตู - ซอยกว้างแคบ (เมืองเฉิงตู)
วันที่ 5
เมืองโบราณหวงหลงซี - เมืองเฉิงตู - ตึกแฝดเฉิงตู
วันที่ 6
ถนนโบราณจินหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู) - ถนนไทกู่หลี่หลิน - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1TIANFU HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า4
2CELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า4
3MINJIANGHAOTING HOTEL หรือเทียบเท่า4
4HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า4
5HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ