รหัสทัวร์ TP11133

ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! 5 วัน 3 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก

เส้นทาง : จีน , ไหโข่ว - เมืองซานย่า - เมืองซานย่า - ไหโข่ว - เมืองซานย่า - กวนหลานหู

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 5
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดหยงชิ่งอุทยานหนานซานเจ้าแม่กวนอิมหนานซานวนอุทยานสุดขอบฟ้าสวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่าอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 ช้อปปิ้ง :ร้านยางพาราถนนคนเดินอี้เหิงถนนคนเดินฉีโหลว
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 22 พ.ค. 24อา. 26 พ.ค. 24
฿11,888
จ. 27 พ.ค. 24ศ. 31 พ.ค. 24
฿10,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 29 พ.ค. 24อา. 2 มิ.ย. 24
฿11,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินไหโข่ว เมลัน - ไหโข่ว - วัดหยงชิ่ง
วันที่ 3
ไหโข่ว - เมืองซานย่า - อุทยานหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินอี้เหิง
วันที่ 4
เมืองซานย่า - วนอุทยานสุดขอบฟ้า - สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
วันที่ 5
เมืองซานย่า - ไหโข่ว - ถนนคนเดินฉีโหลว - กวนหลานหู - สนามบินไหโข่ว เมลัน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2โรงแรม HAIKOU JINGTING SEA VIEW HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่า5
3โรงแรม SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า4
4โรงแรม SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ