รหัสทัวร์ TP11134

ซุปตาร์...โป่ว โป่ว โก เซง V.3 3 วัน 2 คืน (MAY-OCT 2024) บินสาย-กลับบ่าย

เส้นทาง : ฮ่องกง , ย่านจิมซาจุ่ย - หาดรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - นั่งกระเช้านองปิง 360°

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดหวังต้าเซียนวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :A Symphony Of Lights
2 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกฮ่องกงย่านมงก๊ก
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24อา. 23 มิ.ย. 24
฿18,888
฿12,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
฿18,888
฿14,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ย่านจิมซาจุ่ย - A Symphony Of Lights
วันที่ 2
หาดรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านหยกฮ่องกง - ย่านมงก๊ก
วันที่ 3
นั่งกระเช้านองปิง 360° - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HOTEL COZI HARBOUR VIEW ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า4
2HOTEL COZI HARBOUR VIEW ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ