รหัสทัวร์ TP11221

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน โดยสายการบิน Lion Air (SL)

เส้นทาง : จีน , เมืองเฉิงตู - เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองตูเจียงเอี้ยน - เมืองเฉิงตู - ถนนไทกู่หลี่หลิน

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวอุทยานแห่งชาติหวงหลงภูเขาสี่ดรุณีรูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกวัดต้าสือ (เฉิงตู)
2 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินซุนซีลู่ร้านยางพารา
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 14 มิ.ย. 24พ. 19 มิ.ย. 24
฿21,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
฿21,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24พ. 3 ก.ค. 24
฿24,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
เมืองเฉิงตู - ทะเลสาบเตี๋ยซีหรือเตี๋ยซีไห่ - เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 4
อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
วันที่ 5
เมืองตูเจียงเอี้ยน - ภูเขาสี่ดรุณี
วันที่ 6
เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - ถนนไทกู่หลี่หลิน - ร้านยางพารา - ร้านยา - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า4
2Jiuzhai Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า4
3Jiuzhai Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4
4Zhongyan International Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า4
5Zhongyan International Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ