ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน

ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน

บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ

บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ

หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล

หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล

รหัสทัวร์ TP11168

KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ [VZ]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , จังหวัดคุมาโมโตะ - เมืองเบปปุ - เมืองฟุกุโอกะ - จังหวัดโออิตะ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปราสาทคุมาโมโตะบ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลทะเลสาบคินรินศาลเจ้าดาไซฟุท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินฟุกุโอกะ
1 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
1 ช้อปปิ้ง :ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 14 มิ.ย. 24อ. 18 มิ.ย. 24
฿23,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24อ. 25 มิ.ย. 24
฿23,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24อ. 2 ก.ค. 24
฿23,900
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน - จังหวัดโออิตะ - เมืองเบปปุ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคินริน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
วันที่ 4
เมืองฟุกุโอกะ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2BEPPU AREA หรือเทียบเท่า3
3FUKUOKA AREA หรือเทียบเท่า3
4FUKUOKA AREA หรือเทียบเท่3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ