ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี)

ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี)

วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP11188

ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่ สัมผัสเสน่ห์..ตะลุย ไต้หวัน Xpark Aquarium 5 วัน 4 คืน EVA AIR (BR)

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองไทจง - เมืองหนานโถว - เมืองไทเป - เมืองไทเป - เมืองเถาหยวน

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
EVA Air logo
อีวีเอแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :สนามบินเชียงใหม่โรงละครแห่งชาติไถจงวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดหลงซาน (ไทเป)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
3 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)กลอเรีย เอาท์เล็ท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24อ. 25 มิ.ย. 24
฿23,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองไทจง - โรงละครแห่งชาติไถจง
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - ร้านชาอู่หลง (เจียอี้) - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 3
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - เมืองนิวไทเป - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี) - เมืองไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่ 4
วัดหลงซาน (ไทเป) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - เมืองเถาหยวน - กลอเรีย เอาท์เล็ท
วันที่ 5
สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Ren Mei Fashion Hotel หรือเทียบเท่า3
2PAPA Whale Hotel หรือเทียบเท่าระดับ3
3PAPA Whale Hotel หรือเทียบเท่า3
4Jiashite Hotelหรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ