ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า

รหัสทัวร์ TP11193

UNSEEN SHIKOKU ONSEN AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองฮิเมจิ - เมืองโอซาก้า - จังหวัดคางาวะ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานนานาชาติคันไซปราสาทฮิเมจิเมืองคุราชิกิสะพานทาทาระเกาะชิโกกุพิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูศาลเจ้าโคโตฮิระกูปราสาทโอซาก้าท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ
1 ช้อปปิ้ง :ย่านชินไซบาชิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
อ. 22 ต.ค. 24อา. 27 ต.ค. 24
฿62,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองฮิเมจิ - ปราสาทฮิเมจิ - เมืองคุราชิกิ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
สะพานทาทาระ - เกาะชิโกกุ
วันที่ 4
พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู - ศาลเจ้าโคโตฮิระกู - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 5
กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ - เมืองโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - จังหวัดคางาวะ
วันที่ 6
ปราสาทโอซาก้า - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2KURASHIKI HOTEL หรือ เทียบเท่า3
3DOGO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า3
4KOTOSANKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า3
5OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ