หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

อุโมงค์ใบเมเปิ้ล

อุโมงค์ใบเมเปิ้ล

รหัสทัวร์ TP11202

TOKYO FUJI NIKKO ROMANTIC AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนิกโก้ - เมืองคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานนาริตะศาลเจ้าโทโชกุหอระฆังโทคิโนะคาเนะศาลเจ้าฮิคาวะ(คาวาโกเอะ)หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกอุโมงค์ใบเมเปิ้ลทะเลสาบคาวากุจิโกะถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิวัดอาซากุสะท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
2 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุอิออน มอลล์ นาริตะ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 19 พ.ย. 24อา. 24 พ.ย. 24
฿56,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 22 พ.ย. 24พ. 27 พ.ย. 24
฿56,900
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 26 พ.ย. 24อา. 1 ธ.ค. 24
฿58,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนาริตะ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
เมืองคาวาโกเอะ - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - ศาลเจ้าฮิคาวะ(คาวาโกเอะ)
วันที่ 4
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ
วันที่ 5
กรุงโตเกียว
วันที่ 6
วัดอาซากุสะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2KINUKAWA ONSEN AREA หรือ เทียบเท่า3
3YAMANASHI AREA หรือเทียบเท่า3
4TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
5TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ