ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ

ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ

วัดอาซากุสะ

วัดอาซากุสะ

รหัสทัวร์ TP11164

NIKKO SENDAI FUKUSHIMA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนิกโก้ - เมืองไอสึวากามัตสึ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานนาริตะศาลเจ้าโทโชกุปราสาทสึรุงะวัดโกไดโดะวัดอาซากุสะท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ
3 ช้อปปิ้ง :มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เซนไดย่านชินจุกุอิออน มอลล์ นาริตะ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 17 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
฿58,900
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 24 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿59,900
฿57,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนาริตะ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - เมืองไอสึวากามัตสึ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
ปราสาทสึรุงะ - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เซนได
วันที่ 4
กรุงโตเกียว - ย่านชิบูย่า - ย่านชินจุกุ
วันที่ 5
กรุงโตเกียว
วันที่ 6
วัดอาซากุสะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิออน มอลล์ นาริตะ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2FUKUSHIMA HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
3SENDAI HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
4TOKYO HOTEL AREA หรือ เทียบเท่า3
5TOKYO HOTEL AREA หรือ เทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ