วัดคัตสึโอจิ

วัดคัตสึโอจิ

วัดโทไดจิ

วัดโทไดจิ

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ TP11219

USJ OSAKA KYOTO TOKYO 7D 5N โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนารา - เมืองโอซาก้า - เมืองเกียวโต - เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ชิซูโอกะ

7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานนานาชาติคันไซวัดคัตสึโอจิวัดโทไดจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริทะเลสาบฮามานะโกะหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกวัดอาซากุสะสวนสุมิดะท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่นผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
3 ช้อปปิ้ง :ย่านซาคาเอะถนนนากามิเสะย่านชินจุกุ
1 อาหาร :เมนูขาปูยักษ์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
อ. 8 ต.ค. 24จ. 14 ต.ค. 24
฿47,900
ติดวันหยุด 3 วัน
จ. 14 ต.ค. 24อา. 20 ต.ค. 24
฿45,900
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 18 ต.ค. 24พฤ. 24 ต.ค. 24
฿48,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองนารา - วัดคัตสึโอจิ - วัดโทไดจิ
วันที่ 3
เมืองโอซาก้า
วันที่ 4
เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ย่านซาคาเอะ
วันที่ 5
ทะเลสาบฮามานะโกะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมนูขาปูยักษ์ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - ชิซูโอกะ
วันที่ 6
กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ย่านชินจุกุ - สวนสุมิดะ
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า3
3OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า3
4NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า3
5SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า 3
6NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า3
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ