รหัสทัวร์ TP11120

ซุปตาร์...เฉิงตู จิ่วจ้ายโกวมั้ยจ้ะพี่จ๋าา 5 วัน 4 คืน,บินเย็น กลับดึก, MAY - AUG 2024

เส้นทาง : จีน , เมืองเฉิงตู - เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองเฉิงตู

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวอุทยานแห่งชาติหวงหลงสะพานโบราณ (อันชุน)วัดต้าสือ (เฉิงตู)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกจีนถนนคนเดินชุนซีลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 30 พ.ค. 24จ. 3 มิ.ย. 24
฿22,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
เมืองเฉิงตู - ทะเลสาบเตี๋ยซีหรือเตี๋ยซีไห่ - เมืองโบราณซงพาน
วันที่ 3
เมืองจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 4
ร้านหยกจีน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - สะพานโบราณ (อันชุน)
วันที่ 5
เมืองเฉิงตู - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า4
2CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า4
3CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า4
4HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ