เมืองหลวงอัมมาน

เมืองหลวงอัมมาน

ทะเลทรายวาดิรัม

ทะเลทรายวาดิรัม

ทะเลเดดซี

ทะเลเดดซี

รหัสทัวร์ TP11253

JORDAN ควงแขวนแฟน พิชิตเพตรา 6วัน 3คืน โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ)

เส้นทาง : จอร์แดน , มหานครเพตรา - มหานครเพตรา - เมืองมาดาบา - เมืองโรมันโบราณ เจราช

6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Royal Jordanian logo
รอยัลจอร์แดเนียน

ไฮไลน์ทัวร์

15 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมืองหลวงอัมมานมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ Al Khaznehเมืองอคาบาทะเลทรายวาดิรัมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ภูเขาคาซารีปราสาทเครัคทะเลเดดซีทะเลเดดซีภูเขาเนโบประตูเฮเดรียนป้อมปราการแห่งกรุงอัมมานเมืองหลวงอัมมานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือท้องกระจก
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 24 ก.ย. 24อา. 29 ก.ย. 24
฿59,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
เมืองหลวงอัมมาน - มหานครเพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ Al Khazneh
วันที่ 3
มหานครเพตรา - เมืองอคาบา - ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม - น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - ภูเขาคาซารี
วันที่ 4
ปราสาทเครัค - ทะเลเดดซี
วันที่ 5
ทะเลเดดซี - เมืองมาดาบา - ออโธดอกซแห่งเซนต์จอห์น - ภูเขาเนโบ - เมืองโรมันโบราณ เจราช - ประตูเฮเดรียน - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - สนามบินควีนอาเลีย
วันที่ 6
เมืองหลวงอัมมาน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2PETRA SELLA HOTEL หรือเทียบเท่า3
3LUXURY RUM MAGIC หรือเทียบเท่า3
4GRAND EAST HOTEL RESORT AND SPA หรือเทียบเท่า3
5
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ