รหัสทัวร์ TP11175

จีน ซีอาน กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (ไม่ลงร้าน)

เส้นทาง : จีน , เมืองซีอาน

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิวอุทยานหยุนชิวซานถ้ำน้ำแข็งหยุนชิวซานพิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ป้อมปราการแห่งซีอานหอระฆังและหอกลองวัดกว่างเหริน (ซีอาน)ศาลเจ้ากวนอู (ลั่วหยาง)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
2 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถังถนนคนเดินอิสลาม (ซีอาน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24อา. 23 มิ.ย. 24
฿24,990
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
฿23,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
วันที่ 2
อุทยานหยุนชิวซาน - ถ้ำน้ำแข็งหยุนชิวซาน
วันที่ 3
เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ - ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง
วันที่ 4
ป้อมปราการแห่งซีอาน - หอระฆังและหอกลอง - วัดกว่างเหริน (ซีอาน) - ถนนคนเดินอิสลาม (ซีอาน)
วันที่ 5
ศาลเจ้ากวนอู (ลั่วหยาง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่า4
2XIN YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4
3TITAN TIME HOTEL หรือเทียบเท่า 4
4A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ