การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

ภูเขาโอมูโระ

ภูเขาโอมูโระ

รหัสทัวร์ TP11222

WONDERFUL RAINBOW FLOWER TOKYO 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองคาวาโกเอะ - เมืองคามาคุระ - กรุงโตเกียว

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

14 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานนาริตะหอระฆังโทคิโนะคาเนะศาลเจ้าฮิคาวะ(คาวาโกเอะ)หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกชมเทศกาลดอกไม้ เรนโบว์ ฟลาวเวอร์ เฟสติวัลภูเขาโอมูโระวัดโคโตคุอินภูเขาโอมูโระวัดโคโตคุอินวัดอาซากุสะท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่นผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
3 ช้อปปิ้ง :โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลตย่านชินจุกุอิออนมอลล์
1 อาหาร :เมนูขาปูยักษ์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 3 ก.ย. 24อา. 8 ก.ย. 24
฿55,900
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 10 ก.ย. 24อา. 15 ก.ย. 24
฿55,900
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 17 ก.ย. 24อา. 22 ก.ย. 24
฿55,900
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 24 ก.ย. 24อา. 29 ก.ย. 24
฿55,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนาริตะ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองคาวาโกเอะ - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ(คาวาโกเอะ) - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 3
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - ชมเทศกาลดอกไม้ เรนโบว์ ฟลาวเวอร์ เฟสติวัล
วันที่ 4
ภูเขาโอมูโระ - เมืองคามาคุระ - วัดโคโตคุอิน - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ - ภูเขาโอมูโระ - วัดโคโตคุอิน
วันที่ 5
กรุงโตเกียว
วันที่ 6
วัดอาซากุสะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิออนมอลล์

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2YAMANASHI AREA หรือเทียบเท่า3
3ATAMI ONSEN AREA หรือเทียบเท่า3
4TOKYO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
5TOKYO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ