รหัสทัวร์ TP11181

ฮ่องกง มูสุดใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (ฟรีเดย์) โดยสายการบิน Emirates (EK)

เส้นทาง : ฮ่องกง , หาดรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 5
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำโรงงานจิวเวอร์รี่วัดหวังต้าเซียนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :A Symphony Of Lights
1 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกฮ่องกง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 20 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
฿18,900
เต็ม
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 27 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿18,900
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - A Symphony Of Lights
วันที่ 2
ฟรีเดย์ (ฮ่องกง)
วันที่ 3
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - หาดรีพัลส์เบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Nina Hotel Tsuen Wan West หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว5
2Nina Hotel Tsuen Wan West หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว5
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ