อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP11192

ไปแอ่วกันเต๊อะ ..บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน อิสระช้อปปิงเต็มวัน..ซีเหมินติง.

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองไทจง - เมืองหนานโถว - เมืองไทเป - เมืองเถาหยวน - เมืองไทเป

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
EVA Air logo
อีวีเอแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :สนามบินเชียงใหม่โรงละครแห่งชาติไถจงวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)สนามบินเชียงใหม่
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24อ. 25 มิ.ย. 24
฿21,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองไทจง - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - ร้านชาอู่หลง (เจียอี้) - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - เมืองเถาหยวน - ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
วันที่ 5
สนามบิน เถาหยวน - สนามบินเชียงใหม่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Ren Mei Fashion Hotel หรือเทียบเท่าระดับ3
2 Le Room Hotel Taoyuan หรือเทียบเท่าระดับ3
3 Ferrary Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3
4Ferrary Hotel หรือเทียบเท่าระดับ3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ