รหัสทัวร์ TP11151

ซุปตาร์...บินตรงฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน (MAY - AUG 24) บินค่ำ-กลับดึก

เส้นทาง : จีน , เมืองฉางซา - เมืองซางหร่าว - เมืองหนานชาง - เมืองหนานชาง

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหอเถิงหวังหุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ซางหร่าว)พระใหญ่หลิงซาน (อู๋ซี)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24อ. 4 มิ.ย. 24
฿21,888
฿20,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซา หวงหัว
วันที่ 2
เมืองฉางซา - เมืองหนานชาง - หอเถิงหวัง - ล่องเรือ อู้หนี่โจว
วันที่ 3
เมืองซางหร่าว - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ซางหร่าว)
วันที่ 4
เมืองซางหร่าว - พระใหญ่หลิงซาน (อู๋ซี) - เมืองหนานชาง
วันที่ 5
เมืองหนานชาง - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1โรงแรม CHANGSHA TINGBO HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า4
2โรงแรม WUYUAN QINLU HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า4
3โรงแรม SHANGRAO JIANGNAN HAOTING HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือ เทียบเท่า4
4โรงแรม NANCHANG NUOFUTE HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ