วัดโป่วหลิน

วัดโป่วหลิน

อเวนิว ออฟ สตาร์ล

อเวนิว ออฟ สตาร์ล

รหัสทัวร์ TP11149

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง (รวมบัตรดิสนีย์)

เส้นทาง : ฮ่องกง , นั่งกระเช้านองปิง 360° - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - วัดแชกงหมิว - ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Greater Bay Airlines logo
Greater Bay Airlines

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดโป่วหลินพระใหญ่เทียนถานหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงอเวนิว ออฟ สตาร์ลวัดหวังต้าเซียนโรงงานจิวเวอร์รี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกฮ่องกง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 11 ต.ค. 24อา. 13 ต.ค. 24
฿23,990
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 12 ต.ค. 24จ. 14 ต.ค. 24
฿23,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 18 ต.ค. 24อา. 20 ต.ค. 24
฿22,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 19 ต.ค. 24จ. 21 ต.ค. 24
฿22,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - นั่งกระเช้านองปิง 360° - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี้เกต เอาท์เล็ท - อเวนิว ออฟ สตาร์ล
วันที่ 2
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกฮ่องกง - ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า4
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ