รหัสทัวร์ TP11199

ฮ่องกง มูวัดดัง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

เส้นทาง : จีน-ฮ่องกง , วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 3
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมืองเซินเจิ้นร้านหนังสือจงซูเก๋อเมืองเซินเจิ้นวัดหลินฟ้าวัดหวังต้าเซียนวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำโรงงานจิวเวอร์รี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกจีน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 13 มิ.ย. 24ส. 15 มิ.ย. 24
฿12,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 14 มิ.ย. 24อา. 16 มิ.ย. 24
฿12,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 15 มิ.ย. 24จ. 17 มิ.ย. 24
฿12,900
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 20 มิ.ย. 24ส. 22 มิ.ย. 24
฿12,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24อา. 23 มิ.ย. 24
฿12,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 22 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
฿12,900
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 27 มิ.ย. 24ส. 29 มิ.ย. 24
฿12,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
฿12,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น
วันที่ 2
ร้านหนังสือจงซูเก๋อ - ร้านหยกจีน
วันที่ 3
เมืองเซินเจิ้น - วัดหลินฟ้า - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Hong Li Lai Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาว3
2Hong Li Lai Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาว3
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ