วัดอาซากุสะ

วัดอาซากุสะ

รหัสทัวร์ TP11230

AOMORI AKITA SENDAI AUTUMN 7D 5N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองเซนได - เมืองฮิราอิซุมิ - ฟุกุชิมะ - เมืองนิกโก้ - กรุงโตเกียว - เมืองโทวาดะ

7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 3
Japan Airlines logo
เจแปนแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปราสาทฮิโรซากิทะเลสาบโทวาดะอาคิตะอินุ โนะซาโตะทะเลสาบทาซาวะหมู่บ้านซามูไร คาคุโนดาเตะกินซัน ออนเซ็นภูเขาซาโอะหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะศาลเจ้าโทโชกุวัดอาซากุสะท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)ล่องเรือช่องแคบเกบิเคผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
2 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุอิออนมอลล์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 24 ต.ค. 24พ. 30 ต.ค. 24
฿74,900
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 29 ต.ค. 24จ. 4 พ.ย. 24
฿69,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน
วันที่ 1
สนามบินฮาเนดะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินฮาเนดะ - สนามบินอาโอโมริ - ปราสาทฮิโรซากิ - เมืองโทวาดะ - ทะเลสาบโทวาดะ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
อาคิตะอินุ โนะซาโตะ - ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คาคุโนดาเตะ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 4
เมืองฮิราอิซุมิ - ล่องเรือช่องแคบเกบิเค - กินซัน ออนเซ็น - เมืองเซนได - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 5
ภูเขาซาโอะ - ฟุกุชิมะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
วันที่ 6
เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ
วันที่ 7
วัดอาซากุสะ - อิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2TOWADA HOTEL AREA หรือ เทียบเท่าระดับสามดาว3
3HANAMAKI ONSEN AREA หรือ เทียบเท่าระดับสามดาว3
4SENDAI HOTEL AREA หรือ เทียบเท่าระดับสามดาว3
5FUKUSHIMA HOTEL AREA หรือ เทียบเท่าระดับสามดาว3
6TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า ระดับสามดาว3
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ