วัดนาริตะซัน

วัดนาริตะซัน

ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว

ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว

ล่องเรือโจรสลัดอาชิ

ล่องเรือโจรสลัดอาชิ

รหัสทัวร์ TP11178

TOKYO FUJI HAKONE FREEDAY 6D 4N BY XJ -- OCT'24 -- ซุปตาร์..หลากสี HAPPY ที่โตเกียว..

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนาริตะ - เมืองนาริตะ - ฮาโกเนะ - เมืองยามานาชิ - เมืองยามานาชิ - กรุงโตเกียว - เมืองนาริตะ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาริตะวัดนาริตะซันย่านโอไดบะวัดนาริตะซันหุบเขาโอวาคุดานิจุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกอุโมงค์ใบเมเปิ้ลท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4 กิจกรรม :ล่องเรือโจรสลัดอาชิผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่นชมแมวยักษ์ 3 มิติ
2 ช้อปปิ้ง :ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะ
1 อาหาร :เมนูขาปูยักษ์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 5 ต.ค. 24พฤ. 10 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 6 ต.ค. 24ศ. 11 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 7 ต.ค. 24ส. 12 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 8 ต.ค. 24อา. 13 ต.ค. 24
฿32,888
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 9 ต.ค. 24จ. 14 ต.ค. 24
฿36,888
เต็ม
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 10 ต.ค. 24อ. 15 ต.ค. 24
฿38,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 11 ต.ค. 24พ. 16 ต.ค. 24
฿38,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 12 ต.ค. 24พฤ. 17 ต.ค. 24
฿38,888
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 13 ต.ค. 24ศ. 18 ต.ค. 24
฿38,888
ติดวันหยุด 2 วัน
จ. 14 ต.ค. 24ส. 19 ต.ค. 24
฿36,888
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 15 ต.ค. 24อา. 20 ต.ค. 24
฿36,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 16 ต.ค. 24จ. 21 ต.ค. 24
฿36,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 17 ต.ค. 24อ. 22 ต.ค. 24
฿36,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 18 ต.ค. 24พ. 23 ต.ค. 24
฿38,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 19 ต.ค. 24พฤ. 24 ต.ค. 24
฿38,888
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 20 ต.ค. 24ศ. 25 ต.ค. 24
฿38,888
ติดวันหยุด 2 วัน
จ. 21 ต.ค. 24ส. 26 ต.ค. 24
฿38,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะ
วันที่ 3
เมืองนาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัดอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - เมืองยามานาชิ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 4
เมืองยามานาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - เมืองนาริตะ
วันที่ 5
เมืองนาริตะ
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
3YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า3
4THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
5THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ