สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ

สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ TP11179

TOKYO FUJI HANANOMIYAKO 5D 3N BY XJ -- 26 - 30 JUL'24 -- ซุปตาร์...ชิบูย่า...พาจุ่ม

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองยามานาชิ - เมืองยามานาชิ - กรุงโตเกียว - เมืองนาริตะ - กรุงโตเกียว - ย่านชิบูย่า

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาริตะสวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบคาวากุจิโกะย่านโอไดบะวัดนาริตะซันท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่นชมแมวยักษ์ 3 มิติ
3 ช้อปปิ้ง :ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะตลาดปลาซึกิจิ
1 อาหาร :เมนูขาปูยักษ์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
฿29,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองยามานาชิ - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - เมนูขาปูยักษ์ - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
วันที่ 3
เมืองยามานาชิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว - เมืองนาริตะ
วันที่ 4
เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะ - กรุงโตเกียว - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชิบูย่า
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า3
3THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
4THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ