อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

รหัสทัวร์ TP11240

นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต โครังเค (เข้านาโกย่า-ออกโอซาก้า)

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - เมืองเก่าทาคายาม่า - เมืองเกียวโต - เมืองโอซาก้า

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Singapore Airlines logo
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินชางงีวัดโอสุคันนอนหุบเขาโครังเคหมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะซันมาจิซูจิวัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใสศาลเจ้าฟูชิมิอินาริปราสาทโอซาก้าตลาดคุโรมงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซสนามบินชางงีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
5 ช้อปปิ้ง :อิออนมอลล์ถนนสายกาน้ำชาย่านชินไซบาชิดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)ริงกุ เอ้าท์เล็ท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 17 พ.ย. 24ส. 23 พ.ย. 24
฿49,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี
วันที่ 2
สนามบินนาโกย่า - เมืองนาโกย่า - วัดโอสุคันนอน - หุบเขาโครังเค - อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
วันที่ 3
หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - ซันมาจิซูจิ - อิออนมอลล์
วันที่ 4
เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส - ถนนสายกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 5
ฟรีเดย์ (ญี่ปุ่น)
วันที่ 6
ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 7
สนามบินชางงี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2GIFU AREA HOTEL หรือ เทียบเท่า3
3GIFU AREA HOTEL หรือ เทียบเท่า3
4OSAKA AREA HOTEL หรือ เทียบเท่า 3
5OSAKA AREA HOTEL หรือ เทียบเท3
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ