อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)

ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP11248

อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา Zhengbin Port จิ่วเฟิ่น 5วัน 4คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX)

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - เมืองไทจง - เมืองไทจง - เมืองหนานโถว

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Starlux Airlines logo
สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 20 ก.ค. 24พ. 24 ก.ค. 24
฿22,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 24 ก.ค. 24อา. 28 ก.ค. 24
฿23,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองเจียอี้
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - ร้านชาอู่หลง (เจียอี้) - เมืองไทจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 3
เมืองไทจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย(ไทเป)
วันที่ 4
เมืองเถาหยวน - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1REN YI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า3
2REN MEI FASHION HOTEL หรือเทียบเท่า3
3CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า 3
4HEJ TAIPEI ARENA HOTEL หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ