รหัสทัวร์ TP11257

ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ V.2 6 วัน 4 คืน (JUN - AUG 2024) บินดึก-กลับดึก

เส้นทาง : จีน , กวนหลานหู - เมืองซานย่า - ไหโข่ว

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดหยงชิ่งเจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลางเกาะดอกไม้ทะเลอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลังอุทยานหนานซานเจ้าแม่กวนอิมหนานซานวนอุทยานสุดขอบฟ้าอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลังอุทยานต้าตงไห่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :กิจกรรมนั่งเฮลิคอปเตอร์ เมืองซานย่า ไหหลำ ขึ้นฮอ
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินอี้เหิง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 16 มิ.ย. 24ศ. 21 มิ.ย. 24
฿10,888
฿9,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
฿11,888
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 23 มิ.ย. 24ศ. 28 มิ.ย. 24
฿11,888
฿9,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24พ. 3 ก.ค. 24
฿12,888
฿9,888
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 30 มิ.ย. 24ศ. 5 ก.ค. 24
฿11,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินไหโข่ว เมลัน - วัดหยงชิ่ง - เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง
วันที่ 3
เกาะดอกไม้ทะเล - เมืองซานย่า - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - ถนนคนเดินอี้เหิง
วันที่ 4
อุทยานหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - วนอุทยานสุดขอบฟ้า
วันที่ 5
ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อุทยานต้าตงไห่ - กิจกรรมนั่งเฮลิคอปเตอร์ เมืองซานย่า ไหหลำ ขึ้นฮอ
วันที่ 6
ร้านยา - ไหโข่ว - กวนหลานหู - สนามบินไหโข่ว เมลัน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Hainan Time Inn Hotel , Hainan Hongyun Hotel หรือเทียบเท่า4
3Sanya Yabulun Hotels, Gentl Grown Sanya Seashore หรือ เทียบเท่า4
4Sanya Yabulun Hotels, Gentl Grown Sanya Seashore หรือเทียบเท่า4
5Sanya Yabulun Hotels, Gentl Grown Sanya Seashore หรือเทียบเท่า 4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ