รหัสทัวร์ TP11291

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน *ไม่ลงร้านช้อป* โดยสายการบิน Lion Air (SL)

เส้นทาง : จีน , เมืองเฉิงตู - เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองเฉิงตู - ถนนไทกู่หลี่หลิน - เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองตูเจียงเอี้ยน

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวอุทยานแห่งชาติหวงหลงภูเขาสี่ดรุณีวัดต้าสือ (เฉิงตู)รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินชุนซีลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 3 ก.ย. 24อา. 8 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 5 ก.ย. 24อ. 10 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 6 ก.ย. 24พ. 11 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 7 ก.ย. 24พฤ. 12 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 12 ก.ย. 24อ. 17 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 13 ก.ย. 24พ. 18 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 14 ก.ย. 24พฤ. 19 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 19 ก.ย. 24อ. 24 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 20 ก.ย. 24พ. 25 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 21 ก.ย. 24พฤ. 26 ก.ย. 24
฿28,900
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 23 ก.ย. 24ส. 28 ก.ย. 24
฿28,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
เมืองเฉิงตู - ทะเลสาบเตี๋ยซีหรือเตี๋ยซีไห่ - เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 4
อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
วันที่ 5
เมืองเม่าเสี้ยน - ภูเขาสี่ดรุณี - เมืองตูเจียงเอี้ยน
วันที่ 6
เมืองเฉิงตู - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - ถนนไทกู่หลี่หลิน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Seregeti Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว4
2Celebrity Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว4
3Celebrity Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว4
4Maoxian International Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว4
5Zhongyan International Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ