วัดโทไดจิ

วัดโทไดจิ

ศาลเจ้าสุมิโยชิ

ศาลเจ้าสุมิโยชิ

ศาลเจ้าเฮอัน

ศาลเจ้าเฮอัน

รหัสทัวร์ TP11288

OSAKA KYOTO NARA DAYFLIGHT 4D 3N (XJ) -- SEP - OCT'24 --- ซุปตาร์ โอซาก้า..ใจบางกลางสวนกวาง

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองโอซาก้า - เมืองเกียวโต - เมืองโอซาก้า - เมืองโอซาก้า - เมืองนารา

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซวัดโทไดจิสวนกวางนาราศาลเจ้าสุมิโยชิศาลเจ้านัมบะยาซากะศาลเจ้าเฮอันศาลเจ้าฟูชิมิอินาริปราสาทโอซาก้าตลาดคุโรมงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
3 ช้อปปิ้ง :ย่านชินไซบาชิLALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKAKADOMAห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 1 ก.ย. 24พ. 4 ก.ย. 24
฿35,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 2
เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - เมืองโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 3
เมืองโอซาก้า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า - LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKAKADOMA
วันที่ 4
เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1SUMIICHI HOTEL KANSAI หรือเทียบเท่า3
2HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า3
3HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า3
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ