วัดคินคะคุจิ

วัดคินคะคุจิ

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ TP11321

OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY 5D3N BY XJ -- OCT - NOV'24 -- ซุปตาร์...โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี...แดงอมส้ม

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองเกียวโต - เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซวัดคินคะคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหุบเขาโครังเคท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
2 ช้อปปิ้ง :LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKAKADOMAย่านชินไซบาชิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 2 ต.ค. 24อา. 6 ต.ค. 24
฿29,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 3 ต.ค. 24จ. 7 ต.ค. 24
฿29,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 4 ต.ค. 24อ. 8 ต.ค. 24
฿29,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 5 ต.ค. 24พ. 9 ต.ค. 24
฿26,888
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 6 ต.ค. 24พฤ. 10 ต.ค. 24
฿29,888
จ. 7 ต.ค. 24ศ. 11 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 1 วัน
อ. 8 ต.ค. 24ส. 12 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 9 ต.ค. 24อา. 13 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 10 ต.ค. 24จ. 14 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 11 ต.ค. 24อ. 15 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 12 ต.ค. 24พ. 16 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 13 ต.ค. 24พฤ. 17 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 14 ต.ค. 24ศ. 18 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 1 วัน
อ. 15 ต.ค. 24ส. 19 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 16 ต.ค. 24อา. 20 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 17 ต.ค. 24จ. 21 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 18 ต.ค. 24อ. 22 ต.ค. 24
฿31,888
เต็ม
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 19 ต.ค. 24พ. 23 ต.ค. 24
฿31,888
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 20 ต.ค. 24พฤ. 24 ต.ค. 24
฿35,888
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 20 ต.ค. 24พฤ. 24 ต.ค. 24
฿35,888
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 21 ต.ค. 24ศ. 25 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 22 ต.ค. 24ส. 26 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 23 ต.ค. 24อา. 27 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 24 ต.ค. 24จ. 28 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 24 ต.ค. 24จ. 28 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 25 ต.ค. 24อ. 29 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 26 ต.ค. 24พ. 30 ต.ค. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 31 ต.ค. 24จ. 4 พ.ย. 24
฿35,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า
วันที่ 3
เมืองนาโกย่า - หุบเขาโครังเค - เมืองเกียวโต - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKAKADOMA - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 4
เมืองโอซาก้า - ฟรีเดย์ (ญี่ปุ่น)
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า ★★★3
3HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า ★★3
4HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า ★★★3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ