เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ TP11325

บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดย ไทย เวียตเจ๊ต (VZ)

เส้นทาง : จีน , เมืองฉางซา - เมืองฉางซา - เมืองฉางเต๋อ - เมืองเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง - เมืองฉางซา - จางเจียเจี้ย - จางเจียเจี้ย

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสะพานสายรุ้งเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นน้ำตกฝูหรงพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะศูนย์ผลิตภัณฑ์หยกเขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน)ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)ศูนย์สุขภาพแอนไอออนPOP MARTท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24อ. 25 มิ.ย. 24
฿11,900
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 23 มิ.ย. 24พฤ. 27 มิ.ย. 24
฿11,900
ติดวันหยุด 1 วัน
อ. 25 มิ.ย. 24ส. 29 มิ.ย. 24
฿12,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
฿12,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 27 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
฿11,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 29 มิ.ย. 24พ. 3 ก.ค. 24
฿14,900
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 30 มิ.ย. 24พฤ. 4 ก.ค. 24
฿12,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซา หวงหัว
วันที่ 2
เมืองฉางซา - เมืองฉางเต๋อ - เมืองเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง
วันที่ 3
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - น้ำตกฝูหรง - จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน) - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)
วันที่ 5
ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - จางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - POP MART - เมืองฉางซา - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1TLL BRIGHT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4
2CULTURAL CENTER JISHOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4
3WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4
4WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ