รายละเอียดทัวร์ #11325

วันที่ 1

/

null

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549

สนามบินฉางซา หวงหัว

เป็นสนามบินนานาชาติที่ให้บริการในเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานทางตอนกลางตอนใต้ของจีน และเขตมหานครฉางซา

วันที่ 2

/ / / /

null

เมืองฉางซา

นครฉางชา: เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้้าเซียง และอยู่ทางตอนเหนือ ติดกับทะเลสาบต้งถิง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 12,500 ตารางกิโลเมตร นครฉางซาเป็นเมืองที่มีความส้าคัญทาง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย

เมืองฉางเต๋อ

ฉางเต๋อเป็นเมืองระดับจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากเขตเมืองแล้ว ฉางเต๋อยังบริหารเมืองจินซีระดับเทศมณฑลและอีก 6 เทศมณฑลด้วย ฉางเต๋ออยู่ติดกับทะเลสาบตงถิงทางทิศตะวันออก เมืองอี้หยางทางทิศใต้ ภูเขาหวู่หลิงและภูเขาเสว่เฟิงทางทิศตะวันตก และมณฑลหูเป่ย์ทางทิศเหนือ

เมืองเฟิ่งหวง

ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง

ชมบ้านเรือนสองฟากฝ่ังแม่น้ำสะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ

สะพานสายรุ้ง

สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของเฟ่ิงหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย

วันที่ 3

/ / /

null

เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

น้ำตกฝูหรง

เป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้าตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝ่ังตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำาตกไหลอยู่ข้างล่าง

จางเจียเจี้ย

เป็นนครระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องหุบเขา ที่คนส่วนมากนิยมเรียกกันว่า “หุบเขาอวตาร” ซึ่งก็เป็นเพราะว่าหุบเขาแห่งนี้ถูกใช้ถ่ายทำเป็นฉากในการประกอบภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง อวตาร (Avatar) และถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน

พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)

ชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่ จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลปซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย

วันที่ 4

/ / / /

null

ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ

จีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้าใคร

ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เทียนเหมินซาน (Tianmen Mountain) เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงอย่างมากและเป็นสัญลักษณ์ของทิวทัศน์ทางธรรมชาติในประเทศจีน ตั้งอยู่ใกล้เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) ในมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ภูเขาเทียนเหมินซานมีความสูงประมาณ 1,519 เมตร และมีชื่อเสียงด้วยประตูสวรรค์ (Heaven's Gate) ซึ่งเป็นช่องเขาขนาดใหญ่ที่เกิดจากการพังทลายของหิน

ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน)

เป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน

ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)

ประตูสวรรค์บนภูเขาเทียนเหมินซาน (Heaven's Gate on Tianmen Mountain) ตั้งอยู่ใกล้เมืองจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนาน มันเป็นหนึ่งในภูมิประเทศที่งดงามที่สุดในจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูสวรรค์ซึ่งเป็นจุดเด่นของภูเขา เป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่น เป็นช่องเขาที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์ธรรมชาติ ซึ่งสูงและกว้างมาก การไปถึงประตูสวรรค์นั้นมีหลายทาง เช่น การใช้ลิฟท์กระจกซึ่งเป็นหนึ่งในลิฟท์กระจกที่สูงที่สุดในโลก หรือการเดินขึ้นบันไดที่มีขั้นกว่า 999 ขั้นที่ขึ้นชื่อว่าเป็น "บันไดไปสู่สวรรค์"

วันที่ 5

/ / / / / / /

null

ศูนย์สุขภาพแอนไอออน

จางเจียเจี้ย

เป็นนครระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องหุบเขา ที่คนส่วนมากนิยมเรียกกันว่า “หุบเขาอวตาร” ซึ่งก็เป็นเพราะว่าหุบเขาแห่งนี้ถูกใช้ถ่ายทำเป็นฉากในการประกอบภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง อวตาร (Avatar) และถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน

เมืองฉางซา

นครฉางชา: เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้้าเซียง และอยู่ทางตอนเหนือ ติดกับทะเลสาบต้งถิง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 12,500 ตารางกิโลเมตร นครฉางซาเป็นเมืองที่มีความส้าคัญทาง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย

ถนนคนเดินหวงซิงลู่

POP MART

เมืองฉางซา

นครฉางชา: เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้้าเซียง และอยู่ทางตอนเหนือ ติดกับทะเลสาบต้งถิง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 12,500 ตารางกิโลเมตร นครฉางซาเป็นเมืองที่มีความส้าคัญทาง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย

สนามบินฉางซา หวงหัว

เป็นสนามบินนานาชาติที่ให้บริการในเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานทางตอนกลางตอนใต้ของจีน และเขตมหานครฉางซา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ