รหัสทัวร์ TP11358

จีน เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ)

เส้นทาง : จีน , เมืองชวนจู่ซื่อ - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองตูเจียงเอี้ยน - เมืองเฉิงตู - เมืองเฉิงตู - เมืองโบราณซงพาน - เมืองเฉิงตู

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Sichuan Airlines logo
เสฉวนแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

15 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวนอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวทะเลสาบแรด (จิ่วจ้ายโกว)น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว)อุทยานแห่งชาติหวงหลงจัตุรัสหย่างเทียนวู่รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่หุบเขาแพนด้า(ตูเจียงเอี้ยน)วัดต้าสือ (เฉิงตู)รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ช้อปปิ้ง :ซอยกว้างแคบ (เมืองเฉิงตู)ถนนคนเดินชุนซีลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 28 ส.ค. 24จ. 2 ก.ย. 24
฿29,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
เมืองเฉิงตู - ซอยกว้างแคบ (เมืองเฉิงตู) - นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน - เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด (จิ่วจ้ายโกว) - น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว) - เมืองชวนจู่ซื่อ
วันที่ 4
อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองตูเจียงเอี้ยน - จัตุรัสหย่างเทียนวู่ - รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่
วันที่ 5
หุบเขาแพนด้า(ตูเจียงเอี้ยน) - เมืองเฉิงตู - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - ถนนไทกู่หลี่หลิน - รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
วันที่ 6
ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า4
2CELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า4
3MIN JIANG HAO TING HOTEL หรือเทียบเท่า4
4CENTER INT HOTEL หรือเทียบเท่า4
5HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า -
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ