รหัสทัวร์ TP11359

จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา)

เส้นทาง : จีน , เมืองจิ่วจ้ายโกว - ถนนไทกู่หลี่หลิน - เมืองโบราณซงพาน - เมืองเฉิงตู

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 5
China Eastern Airlines logo
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวนอุทยานแห่งชาติหวงหลงอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวทะเลสาบแรด (จิ่วจ้ายโกว)น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว)นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวนวัดต้าสือ (เฉิงตู)รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกถนนโบราณจินหลี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 10 ต.ค. 24จ. 14 ต.ค. 24
฿29,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 26 ต.ค. 24พ. 30 ต.ค. 24
฿29,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
เมืองเฉิงตู - นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด (จิ่วจ้ายโกว) - น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว)
วันที่ 4
เมืองโบราณซงพาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - ถนนไทกู่หลี่หลิน - รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก
วันที่ 5
ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1XI YUE HOTEL หรือเทียบเท่า5
2COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL 4
3COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 4
4XI YUE HOTEL หรือเทียบเท่า5
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ