คลองโอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า2

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า2

รหัสทัวร์ TP11380

HOKKAIDO JOZANKEI FURANO AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองโจซังเค - เมืองโอตารุ - เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - เมืองซัปโปโร

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

14 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขื่อนโฮเฮเคียวบ่อน้ำพุร้อนโจซังเคโจซังเคเนเจอร์ลูมินาริเอะคลองโอตารุพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า2หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรสหอนาฬิกาซัปโปโรศาลเจ้าฮอกไกโดเนินแห่งพระพุทธเจ้าโมอายแห่งเมืองฮอกไกโดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
4 ช้อปปิ้ง :อิออน อาซาฮิคาว่าทานุกิโคจิดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เซนได
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 30 ก.ย. 24ส. 5 ต.ค. 24
฿39,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - เขื่อนโฮเฮเคียว - เมืองโจซังเค - บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - โจซังเคเนเจอร์ลูมินาริเอะ
วันที่ 3
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองอาซาฮิคาว่า - อิออน อาซาฮิคาว่า
วันที่ 4
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า2 - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - เมืองซัปโปโร - ทานุกิโคจิ
วันที่ 5
หอนาฬิกาซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - ตลาดปลาโจไก - เนินแห่งพระพุทธเจ้า - โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เซนได
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2JOZANKEI HOTEL ONSEN หรือเทียบเท่า3
3ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า3
4SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า3
5SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ