รหัสทัวร์ TP11388

ข้ามคืนบนเขา ดูดาวบนพิลาตุส ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

เส้นทาง : สวิสเซอร์แลนด์-ยุโรป-เยอรมนี-ออสเตรีย , เมืองเวียนนา - เมืองฮัลล์สัตทท์ - เมืองโรเซินไฮม์ - เมืองมิวนิค - เมืองอูล์ม - เมืองลูเซิร์น - เมืองซุก

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภูเขา Pilatusเขตป่าดําภูเขา Pilatusทะเลสาบลูเซิร์นท่าอากาศยานนานาชาติดูไบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 20 พ.ย. 24อ. 26 พ.ย. 24
฿69,900
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 30 พ.ย. 24ศ. 6 ธ.ค. 24
฿69,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
นครดูไบ - เมืองเวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท
วันที่ 3
เมืองเวียนนา - เมืองฮัลล์สัตทท์ - เมืองโรเซินไฮม์
วันที่ 4
เมืองโรเซินไฮม์ - เมืองมิวนิค - เมืองอูล์ม
วันที่ 5
เมืองอูล์ม - เขตป่าดํา - ภูเขา Pilatus
วันที่ 6
ภูเขา Pilatus - ทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองลูเซิร์น - เมืองซุก
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2RAINERS4
3HOLIDAY INN EXPRESS4
4SELIGWEILER HOTEL4
5PILATUS KULM4
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ