วัดต้าซี

วัดต้าซี

วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP11397

Taiwan So Good 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองหนานโถว - เมืองหนานโถว - เมืองเถาหยวน

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)วัดต้าซีถนนโบราณต้าซีอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)วัดหลงซาน (ไทเป)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
3 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)กลอเรีย เอาท์เล็ท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 19 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
฿21,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบิน เถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)
วันที่ 3
เมืองหนานโถว - เมืองเถาหยวน - วัดต้าซี - ถนนโบราณต้าซี - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
เมืองเถาหยวน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - กลอเรีย เอาท์เล็ท - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2THE DEER RESORT HOTEL3
3LE ROOM HOTEL TAOYUAN3
4PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ