รหัสทัวร์ TP11409

ราชินีแห่งขุนเขา ซ้ายภูผา ขวาทะเลสาบ มองท้องฟ้าเห็นหน้าเธอ เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK

เส้นทาง : สวิสเซอร์แลนด์-ยุโรป-เยอรมนี , เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองเวิร์ชบวร์ก - เมืองนูเรมเบิร์ก - เมืองมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - เมืองซุก - เมืองลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเคน - เมืองซูริค

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติดูไบท่าอากาศยานนานาชาติดูไบปราสาทนอยชวานสไตน์เขตป่าดํายอดเขาริกิทะเลสาบเบรียนซ์สนามบินซูริคท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 7 พ.ย. 24พ. 13 พ.ย. 24
฿69,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ (แฟรงค์เฟิร์ต) - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - เวิร์ซบวร์กเรสซิเดนส - เมืองนูเรมเบิร์ก
วันที่ 3
เมืองนูเรมเบิร์ก - เมืองมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น
วันที่ 4
เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เขตป่าดํา - เมืองวิลินเก้น
วันที่ 5
เมืองวิลินเก้น - เมืองซุก - เมืองลูเซิร์น - ยอดเขาริกิ
วันที่ 6
อินเตอร์ลาเคน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองซูริค - สนามบินซูริค
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2PARK INN RADISSION NUREMBERG3
3BEST WESTERN FUSSEN3
4DORMERO3
5HOTEL RIGI KALTBAD3
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ