รหัสทัวร์ TP11451

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นชมวิวหอไข่มุก 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Shanghai Airlines (FM)

เส้นทาง : จีน , ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Shanghai Airlines logo
เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตงหอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)สตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ลอดอุโมงค์เลเซอร์ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
3 ช้อปปิ้ง :ย่านซินเทียนตี้ถนนนานกิงอาคารพันไม้
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 17 ต.ค. 24จ. 21 ต.ค. 24
฿32,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 24 ต.ค. 24จ. 28 ต.ค. 24
฿32,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - ย่านซินเทียนตี้
วันที่ 2
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 3
หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้) - ถนนนานกิง
วันที่ 4
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - อาคารพันไม้ - ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว
วันที่ 5
สตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4
2Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4
3Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4
4Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ