การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า

รหัสทัวร์ TP11460

GOZAISHO MIE OSAKA AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนาโกย่า - จังหวัดมิเอะ - เมืองโอซาก้า - เมืองเกียวโต - เมืองโอซาก้า - เมืองโคโมโนะ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภูเขาโกไซโชะเทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATOหุบเขามิซุซาวะโมมิจิดานิศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะหินแต่งงาน เมโอโตะ อิวะเกาะไข่มุกมิกิโมโตะศาลเจ้าฟูชิมิอินาริปราสาทโอซาก้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
3 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)โชว์อาม่าดำน้ำการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
3 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินโอคาเกะโยโคะโจย่านชินไซบาชิริงกุ เอ้าท์เล็ท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 25 ต.ค. 24พ. 30 ต.ค. 24
฿60,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์
วันที่ 2
เมืองนาโกย่า - จังหวัดมิเอะ - เมืองโคโมโนะ - ภูเขาโกไซโชะ - เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO
วันที่ 3
หุบเขามิซุซาวะโมมิจิดานิ - ศาลเจ้าอิเสะ จิงกุ - ถนนคนเดินโอคาเกะโยโคะโจ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 4
ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ - หินแต่งงาน เมโอโตะ อิวะ - เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ - โชว์อาม่าดำน้ำ - เมืองโอซาก้า
วันที่ 5
เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 6
ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2YUKAICHI HOTEL หรือเทียบเท่า3
3SHIMA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า3
4OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า3
5OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ