ย่านซาคาเอะ

ย่านซาคาเอะ

ชมซากุระ

ชมซากุระ

อุโมงค์ใบเมเปิ้ล

อุโมงค์ใบเมเปิ้ล

รหัสทัวร์ TP11461

COLORFUL GOZAISHO KORANKEI TOKYO 7D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนาโกย่า - จังหวัดมิเอะ - เมืองโคโมโนะ - กรุงโตเกียว

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภูเขาโกไซโชะวัดโอสุคันนอนสวนดอกไม้ฮามามัตสึอุโมงค์ใบเมเปิ้ลทะเลสาบคาวากุจิโกะถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิวัดอาซากุสะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
4 ช้อปปิ้ง :ย่านซาคาเอะไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะถนนนากามิเสะอิออนมอลล์
1 อาหาร :เมนูขาปูยักษ์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 14 พ.ย. 24พ. 20 พ.ย. 24
฿61,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 21 พ.ย. 24พ. 27 พ.ย. 24
฿61,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์
วันที่ 2
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - จังหวัดมิเอะ - เมืองโคโมโนะ - ภูเขาโกไซโชะ - เมืองนาโกย่า - วัดโอสุคันนอน - ย่านซาคาเอะ
วันที่ 3
ชมซากุระ - สวนดอกไม้ฮามามัตสึ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 4
อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ
วันที่ 5
ฟรีเดย์ (ญี่ปุ่น)
วันที่ 6
ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - อิออนมอลล์ - สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 7
สนามบินฮาเนดะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า3
3SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า 3
4TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า3
5TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า3
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ