รหัสทัวร์ TP11472

จีน ซีอาน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (ไม่ลงร้าน)

เส้นทาง : จีน , เมืองหยุ่นเฉิง - เมืองซีอาน - เมืองหยุ่นเฉิง

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

14 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินหยุ่นเฉิง จางเซียววัดกวนอูพิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้พิพิธภัณฑ์ซีอานเจดีย์ห่านป่าเล็กวัดต้าซิงชานเจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ซีอาน)ป้อมปราการแห่งซีอานวัดลามะกว่างเหรินหอระฆังและหอกลองถนนคนเดินมุสลิมสนามบินหยุ่นเฉิง จางเซียวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 31 ก.ค. 24อา. 4 ส.ค. 24
฿24,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินหยุ่นเฉิง จางเซียว - เมืองหยุ่นเฉิง
วันที่ 2
วัดกวนอู - เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้
วันที่ 3
พิพิธภัณฑ์ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าเล็ก - วัดต้าซิงชาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ซีอาน) - ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง
วันที่ 4
ป้อมปราการแห่งซีอาน - วัดลามะกว่างเหริน - หอระฆังและหอกลอง - ถนนคนเดินมุสลิม - เมืองหยุ่นเฉิง
วันที่ 5
สนามบินหยุ่นเฉิง จางเซียว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่า4
2NOVOTEL XING XIN HOTEL หรือเทียบเท่า4
3NOVOTEL XING XIN HOTEL หรือเทียบเท่า4
4A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ