วัดอาซากุสะ

วัดอาซากุสะ

อุโมงค์ใบเมเปิ้ล

อุโมงค์ใบเมเปิ้ล

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ TP11481

KORANKEI OBARA SAKURA & AUTUMN FRUIT PICKING 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว - เมืองนาโกย่า - เมืองโอบาระ - เมืองโอซาก้า - เมืองอาราชิยาม่า

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดอาซากุสะแม่น้ำซุมิดะถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิอุโมงค์ใบเมเปิ้ลทะเลสาบฮามานะโกะหุบเขาโครังเคศาลเจ้าฟูชิมิอินาริสะพานโทเก็ตสึเคียวป่าไผ่อาราชิยามะศาลเจ้านัมบะยาซากะท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
4 ช้อปปิ้ง :ถนนนากามิเสะย่านซาคาเอะย่านชินไซบาชิห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 30 ต.ค. 24จ. 4 พ.ย. 24
฿55,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 2
สนามบินฮาเนดะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น้ำซุมิดะ - ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่ 3
อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานะโกะ - เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ
วันที่ 4
เมืองโอบาระ - หุบเขาโครังเค - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า
วันที่ 5
เมืองอาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ป่าไผ่อาราชิยามะ - เมืองโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 6
ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2KAWAGUCHIKO ONSEN AREA หรือ เทียบเท่า4
3NAGOYA HOTEL AREA หรือ เทียบเท่า4
4OSAKA HOTEL AREA หรือเทียบเท่า4
5OSAKA HOTEL AREA หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ