ภูเขาโอมูโระ

ภูเขาโอมูโระ

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

ย่านโดทงโบริ

ย่านโดทงโบริ

รหัสทัวร์ TP11485

KAMAKURA SHIZUOKA OSAKA SHOPPING 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว - เมืองคามาคุระ - ชิซูโอกะ - เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - เมืองโอซาก้า

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลวงพ่อโตไดบุทสึภูเขาโอมูโระภูเขาโอมูโระชายหาดมิโฮะป่าสนมิโฮะโนะมัตสึบาระทะเลสาบฮามานะโกะรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้านัมบะยาซากะท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
3 ช้อปปิ้ง :ย่านโดทงโบริย่านชินไซบาชิห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 27 พ.ย. 24จ. 2 ธ.ค. 24
฿57,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 2
สนามบินฮาเนดะ - กรุงโตเกียว - เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ภูเขาโอมูโระ - ภูเขาโอมูโระ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
ชิซูโอกะ - ชายหาดมิโฮะ - ป่าสนมิโฮะโนะมัตสึบาระ - ทะเลสาบฮามานะโกะ - รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น - เมืองนาโกย่า
วันที่ 4
เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ย่านโดทงโบริ - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 5
เมืองโอซาก้า
วันที่ 6
ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2ATAMI ONSEN AREA4
3NAGOYA HOTEL AREA4
4OSAKA HOTEL AREA4
5OSAKA HOTEL AREA 4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ