หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส

หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส

สระอะโออิเคะ

สระอะโออิเคะ

คลองโอตารุ

คลองโอตารุ

รหัสทัวร์ TP11491

ฮอกไกโด ฟูราโน่ บิเอะ อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองฟุราโน่ - บิเอะ - เมืองโอตารุ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรสสระอะโออิเคะคลองโอตารุพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีโรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะอุทยานโมอายพระใหญ่ไดบุทสึศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่าหอนาฬิกาซัปโปโรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ชมประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็ง ณ เทศกาลหิมะซัปโปโร ณ สวนโอโดริ
5 ช้อปปิ้ง :อิออน อาซาฮิคาว่าถนนซาไกมาชิดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)ทานุกิโคจิตลาดซัปโปโระ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 22 พ.ย. 24อ. 26 พ.ย. 24
฿45,990
ติดวันหยุด 1 วัน
อ. 26 พ.ย. 24ส. 30 พ.ย. 24
฿45,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - บิเอะ - สระอะโออิเคะ - อิออน อาซาฮิคาว่า
วันที่ 3
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ - ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - ทานุกิโคจิ
วันที่ 4
อุทยานโมอาย - พระใหญ่ไดบุทสึ - ตลาดซัปโปโระ - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ชมประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็ง ณ เทศกาลหิมะซัปโปโร ณ สวนโอโดริ - มิตซุยช้อปปิ้ง (ยามางุชิ)
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2ASAHIKAWA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
3SAPPORO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
4CHITOSE AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ