ถนนโคมาจิโดริ

ถนนโคมาจิโดริ

พระใหญ่ไดบุทสึ

พระใหญ่ไดบุทสึ

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ TP11494

TOKYO FUJI KAMAKURA ILLUMINATION 5D 3N BY XJ -- NOV'24 - FEB'25 -- ซุปตาร์..Winter Illumination in Tokyo

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนาริตะ - เมืองคามาคุระ - เมืองยามานาชิ - กรุงโตเกียว - เมืองนาริตะ - เมืองนาริตะ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาริตะศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมังถนนโคมาจิโดริพระใหญ่ไดบุทสึจุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกย่านโอไดบะวัดอาซากุสะหอคอยโตเกียวสกายทรีท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 กิจกรรม :เทศกาลประดับไฟซากามิโกะการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่นชมแมวยักษ์ 3 มิติ
4 ช้อปปิ้ง :ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวถนนนากามิเสะย่านชินจุกุอิออน มอลล์ นาริตะ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 16 พ.ย. 24พ. 20 พ.ย. 24
฿33,888
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 17 พ.ย. 24พฤ. 21 พ.ย. 24
฿36,888
จ. 18 พ.ย. 24ศ. 22 พ.ย. 24
฿36,888
ติดวันหยุด 1 วัน
อ. 19 พ.ย. 24ส. 23 พ.ย. 24
฿36,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 20 พ.ย. 24อา. 24 พ.ย. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 21 พ.ย. 24จ. 25 พ.ย. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 22 พ.ย. 24อ. 26 พ.ย. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 23 พ.ย. 24พ. 27 พ.ย. 24
฿35,888
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 24 พ.ย. 24พฤ. 28 พ.ย. 24
฿36,888
จ. 25 พ.ย. 24ศ. 29 พ.ย. 24
฿36,888
ติดวันหยุด 1 วัน
อ. 26 พ.ย. 24ส. 30 พ.ย. 24
฿36,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 27 พ.ย. 24อา. 1 ธ.ค. 24
฿37,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 28 พ.ย. 24จ. 2 ธ.ค. 24
฿37,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 29 พ.ย. 24อ. 3 ธ.ค. 24
฿37,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองนาริตะ - เมืองคามาคุระ - ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง - ถนนโคมาจิโดริ - พระใหญ่ไดบุทสึ - เทศกาลประดับไฟซากามิโกะ - เมืองยามานาชิ
วันที่ 3
จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว - เมืองนาริตะ
วันที่ 4
เมืองนาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - ย่านชินจุกุ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO3
3MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA3
4MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ