ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี)

ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี)

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)

เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)

รหัสทัวร์ TP11522

ไต้หวัน ไทเป ไทจง สุริยันจันทรา ผิงซี เคาท์ดาวน์ปีใหม่

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองผิงซี - เมืองไทจง

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)บูราโนแห่งไต้หวัน (จีหลง)ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี)หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)วัดต้าซีหมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดหลงซาน (ไทเป)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
3 ช้อปปิ้ง :เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
จ. 30 ธ.ค. 24ศ. 3 ม.ค. 25
฿35,990
ติดวันหยุด 4 วัน
อ. 31 ธ.ค. 24ส. 4 ม.ค. 25
฿29,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบิน เถาหยวน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - บูราโนแห่งไต้หวัน (จีหลง) - เมืองผิงซี - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี)
วันที่ 3
เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ร้านเอ็นไซม์ (หนานโถว) - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)
วันที่ 4
วัดต้าซี - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย(ไทเป) - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HIONE HOTEL , NEW TAIPEI CITY หรือเทียบเท่า4
3STAY HOTEL ,TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4
4FULLON POSHTEL LINKOU , TAIPEI หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ