เทศกาลดอกซากุระเมืองคาวาซึ

เทศกาลดอกซากุระเมืองคาวาซึ

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

บุฟเฟ่ต์ขาปู

บุฟเฟ่ต์ขาปู

รหัสทัวร์ TP10063

TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA 5D 3N BY XJ --- ซุปตาร์ โตเกียวปลายหนาวต้นซากุระ --- FEB - MAR'24

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว - เมืองคาวาซึ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

3 สถานที่ :หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกภูเขาฟูจิย่านโอไดบะ
5 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)เทศกาลดอกซากุระเมืองคาวาซึฟูจิเท็นสกีรีสอร์ทการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่นชมแมวยักษ์ 3 มิติ
3 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปู
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนาริตะ
วันที่ 2
เมืองนาริตะ - เมืองคาวาซึ - เทศกาลดอกซากุระเมืองคาวาซึ - เมืองยามานาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) - บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันที่ 3
ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - ภูเขาฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - เมืองนาริตะ
วันที่ 4
เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว - ท่าอากาศยานนาริตะ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1ASIA NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 3
2Yukari No Mori, Yamanakako หรือระดับเดียวกัน4
3THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน3
4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ